Obavijesti

Obavijest temeljem članka 75-83 ZJN (NN 120/2016)21.3.2017.


Podaci o gospodarskim subjektima s kojima je društvo Piškornica sanacije j.d.o.o. u svojstvu naručitelja u sukobu interesa temeljem članaka 75. do 83. Zakona o javnoj nabavi  (NN 120/2016):  • Piškornica d.o.o., Matije Gupca 12, Koprivnički Ivanec, OIB: 47917187348

  • Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o., Matije Gupca 12, Koprivnički Ivanec, OIB: 97160346104

  • Nabava d.o.o., Svete Barbare 26, Zagreb, OIB: 48757734992Objavljeno: 21.3.2017.


ikona
divider

Posljednje novosti

Iz kalendara događaja

Trenutno nema događaja.
SVI DOGAĐAJI