Iskaz interesa

Jedinice lokalne samouprave koje su iskazale interes za sanaciju odlagališta otpada sufinanciranjem iz EU fondova

#JLSOdlagalište otpada
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
1.Općina GolaHintov
2.Grad KriževciIvančino brdo
3.Općina Sveti Ivan ŽabnoTrema Gmanje
4.Općina ĐelekovecLedine
5.Općina DrnjeRudičevo
6.Općina DrnjeTeleš
7.Općina Virje Hatačanova
8.Općina Novigrad PodravskiJandrin grm
9.Općina PeteranecKlepa
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
1.Grad ZabokGubaševo
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
1.Grad Mursko SredišćeHrastinka
2.Općina Sveta MarijaParag
3.Općina Sveta MarijaSegetec
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
1.Grad LudbregMeka
2.Grad Novi MarofČret

Posljednje novosti

Iz kalendara događaja

Trenutno nema događaja.
SVI DOGAĐAJI