Dokumenti

Pristup informacijama

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA regulirano je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) te Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15).

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) – OVDJE
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15) – OVDJE

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE:

Mihaela Juranić
Tel. 048/ 220 890
Mob. 099/ 201 8710
e-mail: info@piskornica-sanacije.hr

Zahtjev za pristup informacijama – OVDJE
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije – OVDJE
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija – OVDJE

Odluka o imenovanju službenika za informiranje_ 27.12.2016. – OVDJE

ikona
10.1.2019.  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup info...   
dividerikona
10.1.2019.  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup info...   
dividerikona
6.2.2018.  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup info...   
dividerikona
6.2.2018.  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup info...   
dividerikona
22.12.2017.  Evidencija_pristup informacijama_PS   
divider

Posljednje novosti

Iz kalendara događaja

Trenutno nema događaja.
SVI DOGAĐAJI